Ekonomi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti (1) Açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti’nde son döneme ilişkin göstergelerin enflasyonun ana eğilimindeki artışın devam ettiğine işaret ettiği belirtildi. katılık ve vergi düzenlemeleri belirleyicidir. söylendi.

Kurul’un 20 Temmuz’da gerçekleştirdiği PPK toplantısı özetinde, Temmuz ayı öncü göstergelerinin talep, fiyat, kur, vergiler ve kötüleşen fiyatlama davranışları kanallarıyla aylık çok yüksek fiyat artışına işaret ettiği belirtildi. Önemli ölçüde artacağının tahmin edildiği bildirildi.

Özette, küresel enflasyonun gerilemekle birlikte uzun vadeli ortalamaların ve merkez bankalarının hedeflerinin üzerinde seyrettiği belirtildi.

“Bir önceki PPK dönemine göre gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde tüketici enflasyonu yüzde 5,59 ve yüzde 5,82’den yüzde 4,91 ve yüzde 5,41’e geriledi. Son 10 yılda gelişmiş ekonomilerde ortalama enflasyon yüzde 2,2 oldu ve yüzde 5,6 olarak gerçekleşti. gelişmekte olan ekonomilerde enflasyon, gelişmiş ülkelerde yüzde 2, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 3,5 olan hedef oranların önemli ölçüde üzerinde olmaya devam ediyor 2023 yılının son çeyreğinde ortalama yıllık enflasyonun, gelişmiş ekonomilerde yüzde 3,1 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. olan ülkelerde yüzde

Emtia fiyatlarında geçen yılın ortasında başlayan düşüş eğilimi devam etse de Emtia Fiyat Endeksi’nin mevcut seviyesi son 10 yıllık ortalamanın yüzde 26,2 üzerinde. Endeks geçen yıl ulaştığı en yüksek seviyeye göre yüzde 28,7 geriledi. Örneğin geçen yıl ulaştığı zirveye göre yüzde 11,2 gerileyen Tarımsal Emtia Fiyat Endeksi, son on yılın ortalamasının yüzde 16,2 üzerinde. Bu durum, gıdanın tüketici sepetindeki payının yüksek olması nedeniyle enflasyon üzerinde halen etkisini sürdürmektedir. Çekirdek enflasyon bir önceki PPK dönemine göre gelişmiş ülkelerde yüzde 5,12’den yüzde 5,02’ye, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 6,20’den yüzde 6,03’e geriledi. ABD ve Euro Bölgesi’nde 2023’ün son çeyreğine ilişkin ortalama yıllık enflasyon beklentisi sırasıyla yüzde 3,2 ve yüzde 3,0 olurken, çekirdek enflasyon beklentisi sırasıyla yüzde 3,7 ve yüzde 4 olarak gerçekleşti.

Özette, çekirdek enflasyon ve enflasyon beklentilerinin yüksek seviyelerinin, küresel enflasyonun bir süre daha merkez bankalarının hedeflerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğine işaret ettiği belirtildi.

Özette, 12 gelişmiş ülke merkez bankasının son 17 ayda toplam 130 toplantı yaptığı ve bu toplantıların 93’ünde politika faizinde artışa gidildiği vurgulandı.

Özetle, aynı dönemde takip edilen 15 gelişmekte olan ülke merkez bankalarının toplam 190 toplantı yaptığı ve bu toplantıların 97’sinde politika faizinde artışa gidildiği belirtilirken, “Uygulanan para politikasının sonuçları finansal koşullara yansımaya başladı ve merkez bankalarının finansman ve kredi koşullarını sıkılaştırma vurgusu güçlendi.” değerleme verildi.

Gelişmekte olan ülkelere portföy akımları Haziran ayında da devam etmiştir.

Özette, küresel büyüme görünümündeki yatay seyre rağmen işgücü piyasasındaki görece güçlü talep ve sıkılığın devam ettiği vurgulandı.

“Türkiye’nin dış ticaret ortaklarının ihracat payları ile ağırlıklandırılan küresel büyüme endeksi, bir önceki PPK toplantı dönemine göre çok sınırlı bir artış gösterdi. Endeksin 2023 yılı için tahmini büyüme oranı yaklaşık yüzde 1,7 seviyesinde. Ocak ayındaki dip seviyenin 0,4 puan üzerinde Ancak, söz konusu endeksin 2022’deki yüzde 3,5’lik büyüme hızına kıyasla, Türkiye’nin dış talep görünümünde yıllık bazda önemli bir yavaşlama gözleniyor. hizmetler segmentinde gücünü korurken, imalat sanayinde geçen yılın son çeyreğinden bu yana devam eden eşik değerin altında yer alıyor.Yılın ikinci çeyreğinde küresel hizmetler PMI endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,6 puan arttı. İlk çeyrekte 54,9 seviyesine ulaşan imalat sanayi PMI endeksi 0,2 puan azalarak 49,3 oldu.Küresel düzeyde Mayıs ayına göre 1,7 puan azalarak 52,7 olurken, Gelişmiş ülkelerde 1,5 puan azalarak 52,2 olurken, gelişmekte olan ülkelerde 2 puan azalarak 53,6 oldu. Çin’de bileşik PMI göstergesi haziran ayında mayıs ayına göre 3,1 puan azalarak 52,5 olurken, hem imalat hem de hizmet sektörlerinde 50 eşik değerinin üzerinde yer alıyor. Gelişmiş ülke ekonomilerinde ekonomik aktivitenin finansal koşullar nedeniyle yavaşlayacağına dair beklentiler devam ediyor. Türkiye’nin değerli ticaret ortaklarından Euro Bölgesi’nde imalat PMI Haziran’da 43,4 ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Özette, gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımlarının uygun risk algısına bağlı olarak Haziran ayında da devam ettiği vurgulanırken, yıl başından Mayıs ayı sonuna kadar gelişmekte olan ülkelere yaklaşık 46,4 milyar dolarlık fon girişinin gerçekleştiği belirtildi. borsalardan ve borçlanma senetleri piyasalarından yaklaşık 4,3 milyar dolarlık fon çıkışı olmuştur.

Özetle, Haziran başından 7 Temmuz’a kadar toplamda 7,6 milyar dolarlık fon girişi olduğu ve bunun 4,9 milyar doları borsalarda olduğu bildirildi.

Türkiye’de yıllık enflasyonun Ekim 2022’de ulaştığı zirveye göre 47,3 puan gerilediği ancak yüksek seviyesini koruduğu özette, Haziran ayında tüketici fiyatları yüzde 3,92 artarken yıllık enflasyonun 1,38 puan gerilediği hatırlatıldı. yüzde puan yüzde 38,21 oldu.

Özetle, son döneme ait göstergelerin enflasyonun ana eğilimindeki yükselişin devam ettiğine işaret ettiği belirtilirken, “İç talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet baskıları, hizmet enflasyonu ve vergilerdeki katılıklar” ifadeleri kullanıldı. düzenlemeler bu gelişmede belirleyici unsurlardır.” değerlendirme yer aldı.

Alt grupların yıllık enflasyona katkısı temel mal grubunda 10,17 puandan (0,32 puan artış) 10,49’a, alkol, tütün ve altın gruplarında 1,50 puandan 1,81 puana (0,31 puan artış) yükseldi. Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda 13,64 puandan 13,56’ya (0,08 puan azalma), hizmet grubunda 15,17 puandan 15’e (0,17 puan azalma) çıktığı kaydedilen özette, Türkiye’de eksi 0,88 oldu. güç grubu. Puanın eksi 2,64’e (1,76 puanlık azalma) düştüğü bildirildi.

Otomobil, dayanıklı tüketim malları kümelenmesinde ana belirleyici olmaya devam etti

Özette, Haziran ayında gıda ve alkolsüz içecekler fiyatlarının yüzde 3,02 arttığı, yıllık enflasyonun ise 1,40 puan artarak yüzde 53,92 olduğu belirtildi.

“Gıda fiyatlarında mevsim etkilerinden arındırılmış aylık artış oranı bir önceki aya göre artarken, bu gelişmede sebzeler başta olmak üzere yaş meyve sebze fiyatları etkili oldu. Diğer işlenmemiş gıda kümelenmesinde kırmızı et fiyatlarındaki artış önceki aya göre hızlandı. İşlenmiş gıda fiyatları aylık bazda yüzde 1 arttı, Bu gelişmede taze çay alım fiyatlarının etkisiyle artan çay fiyatı yüzde 85 arttı. hububat bu dönemde ölçülü artarak yüzde 1,41 olarak gerçekleşti.

Haziran ayında enerji fiyatları yüzde 4,23 artarken, yıllık küme enflasyonu baz etkisiyle 9,55 puan azalarak eksi yüzde 16,52 oldu. Uluslararası ham petrol fiyatlarındaki görece yatay seyre rağmen, Türk lirasındaki görünüme paralel olarak yükselen akaryakıt fiyatları (yüzde 11,32) elektrik fiyatlarındaki aylık artışta öne çıktı. Haziran ayında hizmet fiyatları yüzde 3,66 artarken, yıllık küme enflasyonu 0,50 puan gerileyerek yüzde 59,45 oldu. Fiyat artışları alt kümelere dağılırken, kira alt grubunda yüzde 5,80, lokanta-otel alt grubunda ise yüzde 4,32 artışla öne çıkmaya devam etti. Haberleşme fiyatlarındaki artış internet fiyatları öncülüğünde devam ederken, diğer hizmetler alt grubunda kişisel ulaşım araçlarının bakım ve onarımı ile eğlence ve ağırlama hizmetleri devam etti. spor hizmetlerde artış kaydedilmiştir. Öte yandan, hava yolcu taşımacılığı kalemlerinde fiyat artışlarının devam etmesi, ulaştırma hizmetleri görünümünde belirleyici olmuştur.

Özette, Haziran ayında temel mal fiyatlarının yüzde 4,03 oranında arttığı ve kümenin yıllık enflasyonunun 1,62 puan artarak yüzde 36,69’a çıktığı belirtilirken, güçlü mallarda (altın hariç) ve giyim ve ayakkabı alt kümelerinde, diğer temel mallarda gerilemiştir.

Özetle, güçlü mallar (altın hariç) alt grubundaki aylık artışın bir önceki aya göre yüzde 6,64 güçlendiği belirtilirken, bu gelişmede ana belirleyicinin haziran ayında otomobil kalemi olduğu belirtildi.

Özetle, döviz kuru gelişmelerinin yanı sıra canlı iç satışların da etkisiyle otomobil fiyatlarının yüzde 10,28 arttığı belirtilirken, “Böylece 2023’ün ilk 6 ayında otomobil fiyatlarındaki artış yüzde 34,01 oldu. beyaz eşya fiyatları yüzde 3,78 arttı.” söylendi.

Çekirdek enflasyon göstergeleri bir önceki aya göre yükseldi

Özette, alkollü içkiler ve tütün ürünleri grubunda fiyatların yüzde 11,13 arttığı, bu kümede yıllık enflasyonun 10,80 puan artarak yüzde 40,90 olduğu, tütün mamullerindeki fiyat artışlarının (yüzde 12,29) bundan kaynaklandığı vurgulandı. üretici firmalara olan ilgi bu gelişmede belirleyici olmuştur. .

Özetle, başta Yİ-ÜFE’ye göre otomatik güncellenen sabit ÖTV artışı ve KDV düzenlemesinin etkilerine bağlı olarak alkollü içkiler ve tütün kümelenmesindeki fiyat artışının Temmuz ayında da devam edeceği belirtildi. ayın. söylendi.

Özetle, mevsimsellikten arındırılmış bilgilerle B ve C göstergelerindeki aylık artışların bir önceki aya göre arttığı belirtilirken, alternatif çekirdek enflasyon göstergeleri de bu görünümü teyit etti.

Özetle, mevsimsellikten arındırılmış B ve C endekslerindeki 3 aylık ortalama artışların 2022 Şubat ayında sırasıyla yüzde 8,8 ve yüzde 8,4 ile zirve yaparken, Haziran ayının prestijiyle yüzde 2,8 ve yüzde 3,3’e gerilediği kaydedildi. yıl. “Haziran ayında B ve C endekslerinin mevsimsellikten arındırılmış aylık artış oranları sırasıyla yüzde 3,1 ve yüzde 3,7 oldu (önceki ayda yüzde 2,9 ve yüzde 3,6). Medyan enflasyon ve SATRIM gibi alternatif temel göstergeler de bir önceki aya göre karşılaştırıldı. ayda artış gözlendi.değerlendirmeye dahil edildi.

Özetle, Temmuz ayına ilişkin öncü göstergelerin talep, fiyat, kur, vergiler ve kötüleşen fiyatlama davranışları kanalıyla aylık çok yüksek bir fiyat artışına işaret ettiği belirtilmekte ve buna bağlı olarak yıllık enflasyonun önemli ölçüde artacağı iddia edilmektedir. .

(Devam edecek)

haberkozluk.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort